Trwa ładowanieRegulamin opłat 2016

 

Regulamin opłat 2016

Regulamin opłat oraz zasad wykonywania lotów

Dla członków Aeroklubu Ostrowskiego w 2016 roku

1. Warunki wykonywania lotów w Aeroklubie Ostrowskim:

1.1Bieżące opłacenie składek członkowskich.

1.2 Uregulowanie odpłatności za wykonane loty.

UWAGA: Warunkiem niezbędnym do każdorazowego dopuszczenia do lotu jest brakzaległych zobowiązań wobec Aeroklubu oraz wniesienie należności pozwalającej pokryć czas planowanego lotu.

2. Miesięczna składka członkowska wynosi:

a. dla pracujących – 45 zł

b. dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia – 27zł

c. dla członków sekcji modelarskiej, mikrolotowej, paralotniowej i golfowej – 22 zł

d. dla członków nie uprawiających czynnie lotów – 22 zł

e. członkowie sekcji modelarskiej do lat 16 – 1zł.

f. etatowi pracownicy Aeroklubu 5 zł

2.1 Składki sekcyjne:

Obowiązują następujące roczne składki sekcyjne:

a) sekcja szybowcowa 50PLN

b) sekcja samolotowa 50PLN

Piloci będący w dwóch sekcjach płacą tylko jedną składkę sekcyjną.

Składki sekcyjne przeznaczone są na bieżące utrzymanie samochodu startowego Robur i "Follow me" oraz na inne potrzeby sekcji.

Składki sekcyjne należy opłacić przed sezonem wraz z przedpłatą za loty.

3. Opłata składki członkowskiej:

a/ składka członkowska winna być opłacona do ostatniego dnia lutego za pierwsze półrocze roku 2016 /sześć miesięcy

b/ druga rata półrocznej składki musi być zapłacona za kolejne sześć miesięcy do ostatniego dnia lipca 2016 roku.

Z powyższych ustaleń są zwolnieni członkowie którzy będą posiadać ustanowione stałe zlecenie w swoim banku na przekazywanie kwoty składki co miesiąc na konto bankowe aeroklubu. /Członek jest zobowiązany o poinformowaniu aeroklubu pisemnie o takim fakcie/

4. Wpisowe po skreśleniu z listy członków spowodowane zaległościami finansowymi lub karą dyscyplinarną oraz w razie dobrowolnego wystąpienia w sposób niezgodny ze statutem wynosi 200% jednorazowej składki rocznej dla pracujących.

5. O wykonywaniu lotów na danym typie samolotu lub szybowca decyduje Kierownik Szkolenia lub upoważniony przez niego Instruktor.

6. Decyzję o udziale pilota w zawodach na sprzęcie aeroklubowym podejmuje Dyrektor nawniosek Szefa Szkolenia.

Na sprzęcie nie będącym własnością aeroklubu zawodnik ma obowiązek powiadomić Dyrektora Aeroklubu o starcie w zawodach. Pilot lata w zawodach na Licencji Sportowej firmowanej przez Aeroklub Ostrowski przyznanej dla aeroklubu przez Komisję Szybowcową Aeroklubu Polski.

. Dla celów marketingowych przeznacza się 15 godzi nalotu. Decyzje o wykorzystaniu tegonalotu podejmuje Dyrektor Aeroklubu.

8. Każdy członek planujący podnoszenie swoich kwalifikacji w 2016roku, winien zgłosić Szefowi Szkolenia do 30 kwietnia swoje zamierzenia. Dotyczy również planowanych startów w zawodach na sprzęcie nie będącym własnością aeroklubu.

Roczny plan szkolenia złożony przez pilotów akceptuje kierownik Szkolenia i podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Aeroklubu.

Dopuszcza się korygowanie planu szkolenia przez Dyrektora w zależności od bieżącej sytuacji finansowej lub sprzętowej Aeroklubu lub innej ważnej przyczyny.

O wszystkich odstępstwach od Regulaminu decyduje Dyrektor Aeroklubu

Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu.

9. Piloci samolotowi przed rozpoczęciem lotów w sezonie 2016winni wnieść przedpłatę w kwocie 1050 PLN. przed rozpoczęciemszkolenia, piloci szybowcowi 550 zł. bez względu na charakter lotu ( przedpłata zawiera opłatę sekcyjną w wysokości 50zł ) Wpłata winna być dokonana do 15 kwietnia 2016 roku.

10. Wszyscy piloci są zobowiązani wpłacić do kasy Aeroklubu dodatkowo 50.00 zł. tytułem ubezpieczenia NW co jest jednym z warunków dopuszczenia do lotów w sezonie 2016

SEKCJA SAMOLOTOWA

Podstawowe szkolenie samolotowe do Licencji PPL(A)

Cena kursu ( teoretyczny + praktyka max 45h) – 27 000 PLN

Szkolenie teoretyczne 1500PLN

Przy wpłacie jednorazowej za szkolenie do PPL(A) rabat w wysokości 2 000 PLN

Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń Pilot dopłaca
w/g Cennika jak za loty doskonalące.

KTP dla wszystkich pilotów samolotowych wg cen Klub, a dla pracownikówetatowych bezpłatnie.

Przed rozpoczęciem szkolenia samolotowego doskonalącego połowa ustalonej ceny winna być wpłacona do kasy Aeroklubu. Końcowa zapłata winna być uregulowana w następnym dniu po zakończeniu szkolenia.

Opłaty za hangarowanie w hangarach aeroklubowych samoloty/wiatrakowce/motoszybowce

Ryczałt roczny 4 800 PLN(netto) 500 PLN(netto)/miesiąc 50 PLN(netto)/doba

Opłata za hangarowanie szybowców 100PLN(netto)/miesięcznie

Opłata za hangarowanie innego sprzętu np. wyciągarka 50PLN(netto)/miesięcznie

Refundacja opłat za Zarządzanie Lotniskiem.

Dotyczy właścicieli wszystkich statków powietrznych korzystających z hangarów lub płyt postojowych oraz innych użytkowników Lotniska Michałków w okresie dłuższym niż 10 dni. 50 PLN(netto) miesięcznie za statek powietrzny. Nie dotyczy użytkowników lotniska którzy mają taką opłatę wpisaną do umowy zawartej z Aeroklubem.

Opłata za postój na płycie lotniska samoloty 30PLN/doba - nie dotyczy samolotów holujących w okresie rozgrywania zawodów i obozów przelotowych.

Opłata za postój na płycie lotniska, szybowiec, motoszybowiec, wózek szybowcowy 15PLN/doba- nie dotyczy okresu rozgrywania zawodów i obozów przelotowych.

Cennik lotów samolotowych dla członków Aeroklubu Ostrowskiego:

Typ samolotu

Klub

Loty doskonalące

Jak12M SP-AWI

800,00

900,00

Moran 893 E SP-TVG

490,00

540.00

Pzl 150 SP-KYS

490.00

540.00

Ceny dla pilotów z innych aeroklubów negocjowane z Dyrektorem Aeroklubu Ostrowskiego.

SEKCJA SZYBOWCOWA

Szybowcowe Szkolenie Podstawowe na holu za samolotem ATTO

Cena szkolenia (teoretyczne + praktyka max.40 lotów) 4 900PLN

Szkolenie teoretyczne 700zł

Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń Pilot dopłaca

w/g Cennika za loty szybowcowe i opłaty za hol.

Cennik lotów szybowcowych dla członków Aeroklubu Ostrowskiego:

Dla członków Aeroklubu Ostrowskiego

Dla pozostałych pilotów

Typ szybowca

Minuta

Godzina

Godzina

Bocian

1.00

60.00

78.00

Puchacz

1.00

60.00

78.00

Pirat

0.60

36.00

54.00

Junior

0.90

54.00

72.00

Jantar ST 2 i 3

1.00

60.00

78.00

70zł hol tzw. ,,NISKI” na wysokość 400m po kręgu nad znaki lotniskowe.

125zł hol tzw. „WYSOKI” na wysokość do 700  metrów na termikę.

Hole na KTP wg. ceny za „NISKI” i „WYSOKI”

RABATY.

Przy wykupieniu pakietu w cenie 1000PLN na szybowcu PIRAT nie obowiązuje opłata resursowa za 1 godzinę nalotu- - brak limitu wylatanych godzin na szybowcu PIRAT dla pilota który wykupił pakiet w sezonie 2016 roku. Opłata winna być wniesiona do dnia 1 kwietnia 2016roku. Wykupienie pakietu nie zwalnia z przedpłaty zawartej w punkcie 9 regulaminu. W praktyce po wykupieniu pakietu 28 godzin pozostałe wylatane godziny są „darmowe”.

Hol niski po kręgu 400m dla członków innych klubów - 80 PLN

Hol wysoki na termikę dla członków innych klubów - 160 PLN

Dzienna opłata za korzystanie ze spadochronu 10,00 zł – zwolnieni instruktorzy, piloci holujący i piloci którzy przekazali pieniądze na zakup spadochronów.

Dzienna opłata za korzystanie ze spadochronu dla członków innych klubów 15PLN

Ustalenia Regulaminu obowiązują od 1 marca 2016roku. Uchwała Zarządu Aeroklubu Ostrowskiego nr 57/01/2016 z dnia 17.01.2016 roku.

Przed rozpoczęciem sezonu lotnego 2016 zostaną ustalone zasady odpracowania godzin społecznych na rzecz aeroklubu.