Trwa ładowanieSzkolenie szybowcowe

Powrót do: Szkolenia

Zobacz dział: Pytania i odpowiedzi

 

Program Szkolenia Szybowcowego Aeroklubu Ostrowskiego do uzyskania Licencji Pilota Szybowcowego SPL.


Program Szkolenia Szybowcowego do Licencji , został opracowany w oparciu o przepisy i wytyczne zawarte w przepisach ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami, ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym - Załącznik I Część FCL.


Minimalne wymagania stawiane kandydatom do szkolenia szybowcowego:


Wiek minimalny  ukończone 14 lat w dniu wykonania pierwszego  lotu samodzielnego.


Właściwe orzeczenie lotniczo lekarskie.


Ukończone szkolenie teoretyczne.


.Szkolenie teoretyczne obejmuje 65 godzin wykładów w trybie stacjonarnym                           ( sobota-niedziela) i kończy się egzaminem wewnętrznym w aeroklubie na podstawie którego wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego.


Szkolenie praktyczne w powietrzu.
Naukę latania rozpoczynamy od szkolenia podstawowego na holu za samolotem.
Szkolenia prowadzimy na szybowcach typu SZD-9bis BOCIAN i SZD-50-3 PUCHACZ.
Szkolenie obejmuje wykonanie minimum ok. 30 lotów z instruktorem i 5 lotów samodzielnych.                                                                                                                                        W tym czasie spędzamy w powietrzu ok. 4 godzin z instruktorem i 30 min samodzielnie.


Po skończeniu szkolenia podstawowego przystępujemy do szkolenia uzupełniającego  które obejmuje:


Nauka lądowania w terenie przygodnym:
Trening i doskonalenie umiejętności lądowania, w tym opanowanie różnych manewrów podejścia do lądowania.
Przygotowanie do lądowania w terenie przygodnym.
Nauka procedur postępowania przy wyborze terenu do lądowania.
Budowa kręgu lub jego części przed lądowaniem w terenie przygodnym.                                                                        
10 lotów z instruktorem i 10 lotów samodzielnych w czasie ok. 1  godzina z instruktorem i 1 godzina samodzielnie. 

Loty termiczne. ĆWICZENIE obejmuje naukę  poszukiwania wznoszeń, ich centrowania, wykonywania krążenia ustalonego, wykonywania przeskoków, prowadzenia stałej obserwacji zewnętrznej, stałej oceny kąta wysokości w stosunku do lotniska i zachowania strefy zasięgu, oceny wiatru dolnego i górnego na podstawie obserwacji oznak wiatru, posługiwania się mapą i zachowania orientacji w terenie, praktycznej oceny przydatności terenów przygodnych do lądowania, dolotu do lotniska, oceny warunków nad nim panujących, wejścia w krąg nadlotniskowy i lądowania.
3 loty z instruktorem w czasie ok. 5 godzin i 3 loty samodzielne w czasie 3 godzin.


Przeszkolenie na nowy typ szybowca.
Szkolenie obejmuje loty na szybowcach treningowych jednomiejscowych typu SZD-30 Pirat i SZD-53 Junior.
Ilość i czas lotu do decyzji instruktora.

UWAGA: PODANE WYŹEJ ILOŚCI I CZAS LOTOW SĄ WARTOŚCIAMI MINIMALNYMI A RZECZYWISTA ILOŚC LOTOW I ICH CZAS WYNIKA Z POSTĘPÓW SZKOLONEGO PILOTA.

Zrealizowanie wszystkich ZADAŃ Programu powinno doprowadzić szkolonego do spełnienia koniecznych warunków do uzyskania licencji pilota szybowcowego, określonych w FCL.210.S i FCL.110.S, w tym:
a)     zaliczenia co najmniej 15 godzin szkolenia w locie na szybowcach lub szybowcach
z napędem, w tym co najmniej:
1)    10 godzin szkolenia w locie z instruktorem;
2)    2 godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem;
3)    45 startów i lądowań;
4)    1 samodzielny lot nawigacyjny na odległość co najmniej 50 km (27 NM) lub 1 lot nawigacyjny z instruktorem na odległość co najmniej 100 km (55 NM).Zapraszamy na szkolenie!!!


Zobacz też