Trwa ładowanieSekcja szybowcowa

Powrót do: Sekcje

 

ROZDZIAŁ 11 SZKOLENIE TEORETYCZNE

 

11.2 Zakres szkolenia TEORETYCZNEGO

11.2.1 Wykaz obowiązujących przedmiotów szkolenia teoretycznego wymaganego do uzyskania licencji pilota szybowcowego - SPL.

1. Podany w poniższej tabeli wykaz przedmiotów szkolenia teoretycznego zawiera wymagane wszystkie grupy tematyczne, obejmujące niezbędna zakres wiedzy teoretycznej, zgodnie z FCL.035, FCL 120 oraz AMC 1 FCL.115.

 

L.p.

PRZEDMIOT

Stacjonarne

(S)

Na odległość

(część stacjonarna)

(Z)

1

2

3

4

1

PRAWO LOTNICZE

14

2(*)

2

CZŁOWIEK - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

6

1(*)

3

METEOROLOGIA

14

2(*)

4

ŁĄCZNOŚĆ

6

1(*)

5

ZASADY LOTU

10

2(*)

6

PROCEDURY OPERACYJNE

2

1(*)

7

OSIĄGI I PLANOWANIE LOTU

3

1(*)

8

OGÓLNA WIEDZA O STATKU POWITRZNYM

5

1(*)

9

NAWIGACJA

5

1(*)

RAZEM

65

12

 

(*) – podana ilość określa minimalną ilość jednostek lekcyjnych koniecznych do przeprowadzenia trybem stacjonarnym. Pozostałą ilość jednostek szkolony musi odbyć
w formie kształcenia na odległość .

UWAGA: W przypadku zastosowania trybu szkolenia na odległość, przy wystawianiu zaświadczenia o ukończonym szkoleniu teoretycznym należy wykazać ogólna ilość jednostek lekcyjnych przewidzianych Programem dla trybu stacjonarnego.

2. Szczegółowe zasady możliwych do zastosowania zaliczeń wiedzy teoretycznej zawarte są w pkt 1.3 rozdziału 1 Programu.

-----


11.2.2 Szczegółowy wykaz tematów w poszczególnych przedmiotach

 

1.

PRAWO LOTNICZE ORAZ PROCEDURY KONTROLI

RUCHU LOTNICZEGO

(S)

(Z)

14

2

 

1.1 Prawo międzynarodowe: konwencje, porozumienia i organizacje

1.2 Zdatność statku powietrznego do lotu

1.3 Znaki przynależności państwowej oraz rejestracyjne

1.4 Licencjonowanie personelu

1.5 Przepisy ruchu lotniczego

1.6 Procedury służb żeglugi powietrznej: operacje statków powietrznych

1.7 Przepisy ruchu lotniczego: struktura przestrzeni powietrznej

1.8 Służby ruchu lotniczego (ATS) i zarządzanie ruchem lotniczym

1.9 Służby informacji lotniczej (AIS)

1.10 Lotniska, zewnętrzne miejsca startu

1.11 Poszukiwanie i ratownictwo

1.12 Ochrona

1.13 Raportowanie wypadków

1.14 Prawo krajowe

 

2.

CZŁOWIEK – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

(S)

(Z)

6

1

 

2.1 Czynnik ludzki: podstawowe koncepcje

2.2 Podstawy fizjologii i zachowanie zdrowia

2.3 Podstawy psychologii lotniczej

 

3.

METEOROLOGIA

(S)

(Z)

14

2

 

3.1 Atmosfera

3.2 Wiatr

3.3 Termodynamika

3.4 Chmury i mgła

3.5 Opady

3.6 Fronty i masy powietrza

3.7 Systemy ciśnień

3.8 Klimatologia

3.9 Zagrożenia dla lotu

3.10 Informacja meteorologiczna


 

4.

ŁĄCZNOŚĆ

(S)

(Z)

6

1

 

4.1 Łączność VFR

4.2 Definicje

4.3 Ogólne procedury operacyjne

4.4 Terminy związane z informacją pogodową (VFR)

4.5 Działania do wykonania w przypadku awarii łączności

4.6 Procedury w sytuacjach niebezpiecznych i naglących

4.7 Ogólne zasady propagacji VFH i przydziału częstotliwości

 

5.

ZASADY LOTU

(S)

(Z)

10

2

 

5.1 Aerodynamika (przepływ powietrza)

5.2 Mechanika lotu

5.3 Stateczność

5.4 Sterowność

5.5 Ograniczenia (współczynnik przeciążenia i manewry)

5.6 Przeciągnięcie i korkociąg

 

6.

PROCEDURY OPERACYJNE

(S)

(Z)

2

1

 

6.1 Wymagania ogólne

6.2 Metody startu

6.3 Techniki szybowania

6.4 Krąg nadlotniskowy i lądowanie

6.5 Lądowanie w terenie przygodnym

6.6 Specjalne procedury operacyjne i zagrożenia

6.7 Procedury w sytuacjach awaryjnych

 

7.

WYKONYWANIE I PLANOWANIE LOTU

(S)

(Z)

3

1

 

7.1 Sprawdzenie masy i wyważenia

7.2 Prędkość przelotowa szybowców

7.3 Planowanie lotu i postawienie zadań

7.4 Plan lotu ICAO (plan lotu ATS)

7.5 Monitorowanie lotu i zmiany planowania w czasie lotu


 

8.

WIEDZA OGÓLNA O STATKU POWITRZNYM.

(S)

(Z)

5

1

 

8.1 Konstrukcja płatowca

8.2 Projekt systemów, obciążenia i naprężenia

8.3 Podwozie, koła, opony i hamulce

8.4 Masa i wyważanie

8.5 Układy sterowania w locie

8.6 Przyrządy

8.7 Podręczniki i dokumenty

8.8 Zdatność do lotu i obsługa

 

9.

NAWIGACJA

(S)

(Z)

5

1

 

9.1 Podstawy nawigacji

9.2 Magnetyzm i busola

9.3 Mapy

9.4 Nawigacja zliczeniowa

9.5 Nawigacja w locie

9.6 Globalny nawigacyjny system satelitarny (GNSS)

-----