Trwa ładowanieWładze Aeroklubu

ZARZĄD AEROKLUBU OSTROWSKIEGO:

Paweł Kaczmarek – Prezes Aeroklubu

Wojciech Batog – Wiceprezes Aeroklubu

Wasiak Jacek – Sekretarz Zarządu

Waldemar Jerzyk – Skarbnik Aeroklubu

Malarczyk Tadeusz – członek

Karol Skarżyński – członek

Powyższy skład obowiązuje od Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AO z dnia.02.03.2014r.

Maciej Całka zrezygnował w pracach Zarządu Aeroklubu z przyczyn osobistych z dniem 01.05.2014.Zarząd postanowił  kontynuować swoją pracę w pozostałym składzie.

KOMISJA REWIZYJNA AEROKLUBU OSTROWSKIEGO:

Krakowski Paweł – Przewodniczący

Oleksy Radosław – Wiceprzewodniczący

Michalak Dariusz – członek

Powyższy skład obowiązuje od Walnego Zgromadzenia AO z dnia 06.04.2014r.


SĄD KOLEŻEŃSKI AEROKLUBU OSTROWSKIEGO:

Basińska Anna – Przewodnicząca

Pawlicki Tomasz – Wiceprzewodniczący

Błaszczyk Roman – członek

Powyższy skład obowiązuje od Walnego Zgromadzenia AO z dnia 06.04.2014r.